Dịch Vụ

Thiết Kế và Thi Công

Cung cấp Giải pháp Thiết kế và Xây dựng chất lượng cho hệ thống nước và không khí. Nâng cao sáng kiến môi trường của bạn với dịch vụ chuyên nghiệp từ chúng tôi.

Đo Lường và Phân Tích Ô Nhiễm

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, với sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đo lường, phân tích, nghiên cứu và phát triển. Chúng tôi sử dụng các thiết bị phân tích hiện đại và cơ sở thực nghiệm tiên tiến.

Đại Lý Ủy Thác Vận Hành
Hệ Thống

Mục đích tạo ra một kế hoạch quản lý tối ưu cho các đặc điểm của mỗi khu vực quản lý được giao trong hệ thống phòng chống ô nhiễm môi trường, chúng tôi sẽ đảm bảo giảm chi phí và an toàn cho công ty thông qua hiệu suất làm việc đáng tin cậy dựa trên kỹ thuật phân tích và dữ liệu quản lý tích luỹ trong vài năm.

Tư Vấn Môi Trường

Nắm bắt toàn diện về các điều luật tuân thủ Môi trường tại Khu Vực Kinh doanh - bao gồm việc cài đặt hệ thống đảm bảo giấy phép hoạt động và giấy phép môi trường trong pháp luật hiện hành của nước sở tại.

Đánh Giá Tác Động
Môi Trường

Đánh giá tác động môi trường bao gồm các chất thải như không khí, nguồn nước công nghiệp, nguồn nước sinh hoạt tại cơ sở kinh doanh. Từ đó đưa ra các giải pháp về hệ thống môi trường phù hợp với luật pháp về môi trường mà nhà nước và khu vực kinh doanh quy định.

Nâng Cao Chất Lượng Nước

Chuyên môn của chúng tôi đảm bảo nước sạch và an toàn hơn thông qua việc phân tích toàn diện, xử lý và các giải pháp bền vững.

Nâng Cao Chất Lượng
Không Khí

Phương pháp chuyên biệt của chúng tôi mang đến phân tích chính xác, quá trình lọc hiệu quả và các chiến lược đổi mới để tạo ra môi trường không khí trong lành nhất.

Giải Pháp Thân Thiện
Môi Trường

Chúng tôi cung cấp những giải pháp bền vững hòa hợp mục tiêu kinh doanh với sự phát triển của môi trường, thúc đẩy tương lai xanh hơn và có trách nhiệm hơn.

Trung Tâm Nghiên Cứu và Phát Triển

Ngoài các yếu tố về dịch vụ, chúng tôi còn hướng tới trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ bền vững, an toàn hơn trong lĩnh vực môi trường.
Scroll to Top