Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Giấy Phép Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước

수원에 대한 폐수 배출 허가

Tại sao cần Giấy Phép Xả Nước Thải?

Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là một yếu tố quan trọng trong việc đảm bảo tình hình môi trường nước và bảo vệ nguồn tài nguyên nước sạch. Quá trình sản xuất và hoạt động của nhiều doanh nghiệp cần sử dụng nước và sinh ra nước thải. Để đảm bảo rằng nước thải được xả vào nguồn nước môi trường mà không gây hại, cần có giấy phép và tuân thủ các quy định về môi trường.
Các căn cứ pháp luật quy định việc xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
Luật tài nguyên nước số 17/2012/QH13 có hiệu lực từ 01/01/2013. – Nghị định 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Tài nguyên nước. – Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27 tháng 7 năm 2004 của Chính phủ Quy định việc cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước. – Nghị định số 142/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt quy định hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản có hiệu lực 15/12/2013.

Quy Trình Xin Giấy Phép Xả Nước Thải

 1. Xác Định Nguồn Nước Thải và Đặc Điểm Kỹ Thuật: Đầu tiên, xác định nguồn nước thải và các đặc điểm kỹ thuật liên quan như lưu lượng, thành phần hóa học, và tính chất vật lý.
 2. Thu Thập Dữ Liệu: Thu thập dữ liệu về chất lượng nước thải và các thông số kỹ thuật khác để xác định tác động tiềm năng đến môi trường nước.
 3. Soạn Thảo Hồ Sơ Xin Giấy Phép: Chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và chi tiết để xin giấy phép xả nước thải. Hồ sơ bao gồm thông tin về dự án, quá trình xử lý nước thải, dữ liệu thử nghiệm, và dự định tác động môi trường.
 4. Nộp Đơn Xin Giấy Phép: Gửi đơn xin giấy phép xả nước thải cùng hồ sơ đến cơ quan quản lý môi trường có thẩm quyền.
 5. Kiểm Tra và Đánh Giá: Cơ quan quản lý môi trường sẽ tiến hành kiểm tra và đánh giá hồ sơ xin giấy phép để đảm bảo tính chính xác và đáng tin cậy.
 6. Xác Định Các Điều Kiện: Nếu hồ sơ đạt yêu cầu, cơ quan quản lý môi trường sẽ xác định các điều kiện trong giấy phép, bao gồm lưu lượng tối đa, hàm lượng chất ô nhiễm, và các yêu cầu về giám sát.
 7. Cấp Giấy Phép: Sau khi thỏa mãn các điều kiện, cơ quan quản lý môi trường sẽ cấp giấy phép xả nước thải.

Đối Tượng Phải Xin Giấy Phép Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước

Việc xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là một bước cần thiết để đảm bảo rằng việc xả nước không gây hại đến nguồn nước môi trường. Các đối tượng cần xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước bao gồm:
 1. Các Cơ Sở Sản Xuất Công Nghiệp: Những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp như nhà máy, xí nghiệp, nhà xưởng thường phải xả nước thải từ quá trình sản xuất vào môi trường.
 2. Các Dự Án Xây Dựng Công Trình: Các dự án xây dựng công trình như các công trình thủy lợi, giao thông, cảng biển cũng cần xin giấy phép để xả nước thải sau quá trình thi công.
 3. Các Cơ Sở Sản Xuất Thực Phẩm: Các nhà máy chế biến thực phẩm, nhà máy đóng hộp, xử lý thịt, sản xuất nước đóng chai cũng phải xin giấy phép xả nước thải.
 4. Các Nhà Máy Xử Lý Nước Thải: Ngay cả các nhà máy xử lý nước thải cũng cần xin giấy phép để đảm bảo rằng nước thải sau quá trình xử lý đáp ứng các tiêu chuẩn quy định.
 5. Các Cơ Sở Khai Thác Tài Nguyên: Các dự án khai thác khoáng sản, khai thác cát, đá, khai thác nước dưới đất cũng cần xin giấy phép để đảm bảo rằng việc khai thác không ảnh hưởng xấu đến nguồn nước.
 6. Các Cơ Sở Sản Xuất Hóa Chất: Các nhà máy sản xuất hóa chất, sản xuất sơn, thuốc nhuộm cần xin giấy phép xả nước thải để đảm bảo rằng các chất thải hóa chất không gây hại cho nguồn nước.

Hồ Sơ Cần Thiết Đề Nghị Cấp Giấy Phép Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước

Khi xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, một hồ sơ đầy đủ và chi tiết là yếu tố quan trọng để đảm bảo quá trình xin giấy phép diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng. Dưới đây là những tài liệu cần thiết cùng với hồ sơ đề nghị:
 1. Đơn Xin Cấp Giấy Phép: Đơn này chứa thông tin về đối tượng, mô tả hoạt động, nguồn nước thải, và mục đích xin giấy phép.
 2. Hồ Sơ Kỹ Thuật: Gồm thông tin chi tiết về lưu lượng nước thải, thành phần hóa học, thông số về nhiệt độ, pH, BOD, COD, và các thông số quan trọng khác.
 3. Kế Hoạch Xử Lý Nước Thải: Bao gồm mô tả quy trình xử lý nước thải, công nghệ sử dụng, và biện pháp đảm bảo chất lượng nước thải trước khi xả ra môi trường.
 4. Dữ Liệu Thử Nghiệm: Ghi chép các kết quả kiểm tra, thử nghiệm về chất lượng nước thải từ quá trình sản xuất, xử lý.
 5. Dự Định Tác Động Môi Trường: Đánh giá tác động tiềm năng của nước thải đến nguồn nước và môi trường xung quanh.
 6. Các Biện Pháp Ước Tính: Mô tả các biện pháp ước tính, đánh giá và giám sát chất lượng nước thải theo thời gian.

Cơ Quan Tiếp Nhận Giấy Phép Xả Nước Thải Vào Nguồn Nước

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và xem xét hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước thường là cơ quan quản lý môi trường thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi Trường hoặc cơ quan tương tự tại địa phương. Cơ quan này sẽ tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ và quyết định việc cấp giấy phép dựa trên tính chính xác và tuân thủ quy định.

Câu Hỏi Thường Gặp Về Giấy Phép Xả Nước Thải

 1. Tại sao cần giấy phép xả nước thải? Giấy phép đảm bảo rằng nước thải được xả vào nguồn nước môi trường mà không gây hại và tuân thủ các quy định môi trường.
 2. Ai cần xin giấy phép xả nước thải? Các doanh nghiệp, tổ chức, và cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh cần sử dụng nước và xả nước thải.
 3. Quy trình xin giấy phép xả nước thải như thế nào? Quy trình bao gồm xác định nguồn nước thải, thu thập dữ liệu, soạn thảo hồ sơ xin giấy phép, nộp đơn, kiểm tra và đánh giá, xác định điều kiện, và cấp giấy phép.
 4. Giấy phép xả nước thải có thời hạn không? Có, giấy phép thường có thời hạn và cần được gia hạn theo quy định.
 5. Nếu không có giấy phép xả nước thải, hậu quả có thể gặp phải là gì? Việc xả nước thải mà không có giấy phép hoặc vi phạm giấy phép có thể dẫn đến xử phạt hành chính hoặc cấm hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Kết Luận

Giấy phép xả nước thải là một công cụ quan trọng để đảm bảo tài nguyên nước được bảo vệ và duy trì. Chúng tôi tại Natural Star Vina hiểu rằng quá trình xin giấy phép và tuân thủ quy định là điều cần thiết để bảo vệ môi trường và đảm bảo hoạt động kinh doanh bền vững. Chúng tôi có kinh nghiệm trong việc tư vấn và hỗ trợ đối với việc xin giấy phép xả nước thải, đảm bảo rằng mọi hoạt động của bạn tuân thủ đúng quy định môi trường.

Scroll to Top