Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Quan Trắc Nước Thải - Giải Pháp Bảo Vệ Môi Trường Hiệu Quả

Quan trắc nước thải là gì?

Nước thải là nguồn nước bị ô nhiễm do quá trình sử dụng của con người. Nước thải chứa nhiều chất ô nhiễm hữu cơ, vô cơ, vi sinh vật gây hại đến môi trường và sức khỏe con người nếu không được xử lý đúng cách. Do đó, việc quan trắc, giám sát lượng và tính chất của nước thải là vô cùng cần thiết.
Quan trắc nước thải là quá trình thu thập các thông tin, dữ liệu về lưu lượng, thành phần, tính chất lý hóa của nước thải thải ra từ các nguồn như nhà máy, xí nghiệp, hộ gia đình,…Những thông tin, dữ liệu này cho phép cơ quan chức năng và người sử dụng đánh giá được chất lượng nguồn nước, từ đó có những biện pháp xử lý phù hợp để giảm thiểu tác động đến môi trường.
Quan trắc nước thải bao gồm các nội dung chính sau:
 • Xác định lưu lượng nước thải: số lượng nước thải được xả ra theo thời gian (l/s, m3/ngày…)
 • Phân tích tính chất lý hóa: pH, BOD, COD, chất rắn lơ lửng, các ion như ammoni, phosphat,…
 • Xác định hàm lượng các chất ô nhiễm: kim loại nặng, dầu mỡ, các hợp chất hữu cơ,..
 • Phân tích mật độ và thành phần của vi sinh vật có hại
Kết quả quan trắc sẽ được so sánh với các tiêu chuẩn, quy chuẩn quốc gia về nước thải để đánh giá độ ô nhiễm và mức độ vi phạm (nếu có). Từ đó, cơ quan chức năng yêu cầu người xả thải phải có giải pháp xử lý để đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường.
Quan trắc nước thải là giải pháp hiệu quả để kiểm soát ô nhiễm, bảo vệ môi trường.
Quan trắc nước thải Wastewater monitoring 폐수 모니터링

Lợi ích của quan trắc nước thải:

 • Giám sát chặt chẽ nguồn thải, ngăn ngừa ô nhiễm: Thường xuyên quan trắc, cập nhật dữ liệu nước thải giúp kịp thời phát hiện các nguồn xả thải vượt quy chuẩn. Từ đó, lực lượng chức năng sẽ yêu cầu xử lý triệt để trước khi thải ra ngoài hoặc đình chỉ hoạt động để khắc phục. Điều này hạn chế tối đa nguy cơ ô nhiễm nguồn nước.
 • Lập bản đồ ô nhiễm, tập trung nguồn lực xử lý: Kết quả quan trắc nước thải được tổng hợp, phân tích để lập bản đồ ô nhiễm, xác định các điểm “nóng” về nước thải công nghiệp. Cơ quan chức năng sẽ ưu tiên bố trí nguồn nhân lực, vật lực để kiểm tra, xử lý tại các khu vực này. Điều này giúp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ môi trường.
 • Cảnh báo sớm các hiểm họa môi trường: Những bất thường trong kết quả quan trắc như gia tăng đột biến lưu lượng, tăng mạnh lượng chất độc hại,… cảnh báo nguy cơ ô nhiễm, suy thoái môi trường. Chính quyền và người dân được cảnh báo sớm để chủ động ứng phó, giảm thiểu rủi ro.
 • Theo dõi hiệu quả của công tác xử lý ô nhiễm: Thông qua quan trắc định kỳ, các cơ quan chức năng có thể theo dõi hiệu quả xử lý nước thải tại bể tự hoại, trạm xử lý nước thải,… Từ đó điều chỉnh quy trình xử lý, nâng cấp công nghệ để phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường.
 • Cung cấp dữ liệu cho nghiên cứu khoa học: Kết quả quan trắc nước thải được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước. Đây là nguồn thông tin quan trọng cho các đề tài nghiên cứu về tác động của nước thải đến hệ sinh thái, phương pháp xử lý, cải thiện chất lượng nguồn nước…

Quy định về quan trắc nước thải,xả thải

Để quan trắc nước thải hiệu quả, người xả thải phải tuân thủ các yêu cầu sau đây:
 • Tự rà soát nước thải theo quy định pháp luật liên quan: Nghị định số 80/2014/NĐ-CP quy định việc xả thải vào nguồn nước phải thực hiện “tự giám sát, tự phân tích và lưu giữ kết quả phân tích”. Như vậy, tổ chức, cá nhân xả thải vào nguồn nước có trách nhiệm tự bố trí nhân lực, trang thiết bị quan trắc nước thải định kỳ. Đây là cơ sở để cơ quan chức năng kiểm tra, đánh giá việc chấp hành của đơn vị.
 • Công khai số liệu, thông báo các khu vực xả thải: Người xả thải phải thông báo công khai vị trí, cách thức xả thải cũng như kết quả quan trắc nước thải cho chính quyền, người dân nơi tiếp nhận. Điều này nhằm minh bạch hóa thông tin, phục vụ giám sát chung của cộng đồng về an toàn môi trường.
 • Cam kết khắc phục triệt để các vụ việc vi phạm: Khi có kết luận vi phạm về lượng, chất thải vượt quy chuẩn, đơn vị xả thải phải khẩn trương có phương án khắc phục, cam kết xử lý triệt để nguyên nhân. Bên cạnh đó, họ có thể đăng ký kế hoạch nâng cấp hệ thống xử lý nước thải để ngăn ngừa tái diễn lỗi.

Cơ quan chức năng cũng cần chủ động triển khai các giải pháp để đảm bảo quan trắc nước thải toàn diện, khách quan. 

Hệ thống quan trắc nước thải tự động

Sử dụng các thiết bị, cảm biến quan trắc nước thải tự động cho phép giám sát liên tục 24/7, cảnh báo sự cố sớm. Dữ liệu được lưu trữ bằng hệ thống IoT và truyền về trung tâm điều khiển, phục vụ công tác quản lý.
Tăng cường thanh tra, kiểm tra đột xuất
Bên cạnh việc kiểm tra định kỳ, cần đẩy mạnh thanh tra đột xuất, không báo trước để đánh giá chặt chẽ, khách quan nhất về tình hình tuân thủ của các đơn vị xả thải. Xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi “bơm xả” nước thải trái phép.
Tăng cường hợp tác doanh nghiệp – cơ quan nhà nước
Khuyến khích các chuyên gia, kỹ sư môi trường đến từ doanh nghiệp tham gia giám sát, tư vấn quy trình quan trắc nước thải cho các sở ngành. Điều này góp phần chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức.

Kết luận

Quan trắc nước thải là nhiệm vụ then chốt trong bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển bền vững. Việc áp dụng các biện pháp quan trắc phù hợp, khoa học sẽ giúp giám sát chặt chẽ nguồn xả thải, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn, ngăn ngừa ô nhiễm từ đầu. Đồng thời, tăng cường hợp tác chính quyền – doanh nghiệp – người dân để quản lý tổng thể, có hệ thống đối với nước thải. Doanh nghiệp cần nhu cầu phân tích ô nhiễm nước thải và tư vấn về môi trường Natural Star Vina là công ty hàng đầu mà bạn có thể lựa chọn.
Scroll to Top