Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Quy chuẩn khí thải công nghiệp QCVN 19:2009/BTNMT

Quy chuẩn khí thải công nghiệp QCVN 19:2009/BTNMT là gì

Quy chuẩn khí thải công nghiệp QCVN 19:2009/BTNMT do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành năm 2009, là văn bản quy phạm pháp luật quy định giới hạn tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp khi xả ra môi trường. Đây là căn cứ pháp lý để kiểm soát ô nhiễm không khí do hoạt động sản xuất công nghiệp gây ra.
Phạm vi áp dụng
Quy chuẩn này áp dụng đối với khí thải từ các nguồn thải công nghiệp sau đây khi xả ra môi trường:
 • Lò hơi, lò đốt các loại nhiên liệu rắn, lỏng, khí.
 • Lò luyện kim màu và kim loại.
 • Xi măng, vôi và các khoáng chất khác.
 • Hóa chất cơ bản.
 • Sản xuất giấy.
 • Dệt nhuộm.
 • Công nghiệp chế biến thực phẩm.
 • Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng.

Nội dung quy định QCVN 19:2009/BTNMT

Quy chuẩn quy định giới hạn tối đa cho phép đối với các thông số ô nhiễm trong khí thải công nghiệp như: bụi, SO2, NOx, CO, VOC, H2S…
Các thông số quy định trong quy chuẩn bao gồm:
 • Bụi: 100 – 200 mg/Nm3
 • SO2: 400 – 2000 mg/Nm3
 • NOx: 200 – 750 mg/Nm3
 • CO: 100 – 1200 mg/Nm3
 • H2S: 5 – 200 mg/Nm3

Phương pháp xác định giá trị các thông số ô nhiễm

Quy chuẩn hướng dẫn các phương pháp lấy mẫu, đo đạc và phân tích mẫu khí thải để xác định nồng độ các thông số ô nhiễm. Các phương pháp được khuyến cáo sử dụng bao gồm:
 • Lấy mẫu khí thải: TCVN 5937:1995
 • Xác định bụi: TCVN 5938:1995
 • Xác định SO2: TCVN 5067:1995
 • Xác định NOx: TCVN 6137:1996
 • Xác định CO: TCVN 5972:1995

Bảng giá trị các thông số ô nhiễm

Quy chuẩn quy định cụ thể giới hạn tối đa cho phép đối với từng loại hình sản xuất công nghiệp. Các giá trị cụ thể được quy định trong các bảng phụ lục kèm theo quy chuẩn.
Ví dụ:
 • Nhà máy nhiệt điện than: Bụi – 100 mg/Nm3; SO2 – 850 mg/Nm3; NOx – 750 mg/Nm3.
 • Xi măng: Bụi – 100 mg/Nm3; SO2 – 400 mg/Nm3; NOx – 1200 mg/Nm3.
 • Hóa chất cơ bản: Bụi – 50 mg/Nm3; SO2 – 200 mg/Nm3; NOx – 300 mg/Nm3.

Ý nghĩa của quy chuẩn

 • Bảo vệ môi trường không khí, hạn chế ô nhiễm không khí từ hoạt động sản xuất công nghiệp.
 • Là cơ sở pháp lý để các cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra, giám sát hoạt động xả khí thải của các cơ sở sản xuất.
 • Là căn cứ để các doanh nghiệp hoàn thiện công nghệ, áp dụng biện pháp xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn.

Đối tượng phải tuân thủ quy chuẩn khí thải công nghiệp

Các đối tượng phải tuân thủ quy chuẩn bao gồm:
 • Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh khí thải công nghiệp.
 • Các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.
 • Chủ các dự án đầu tư, cải tạo, mở rộng các cơ sở sản xuất công nghiệp.
Như vậy, quy chuẩn khí thải công nghiệp QCVN 19:2009/BTNMT có vai trò rất quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường không khí, góp phần giảm thiểu tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe cộng đồng và môi trường sống
Tuân thủ các quy chuẩn khí thải công nghiệp là việc làm cần thiết giúp doanh nghiệp, nhà máy hoạt động ổn định, tránh gặp rắc rối không đáng có liên quan đến vấn đề bảo vệ môi trường. Natural Star tư vấn các giải pháp tối ưu cho doanh nghiệp trong vấn đề thiết kế thi công hệ thống xử lý khí thải công nghiệp đạt hiệu quả cao và tiết kiệm chi phí.
Scroll to Top