Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Xử Lý Vượt BOD Trong Nước Thải Công Nghiệp

BOD trong nước thải là gì

BOD (Biochemical Oxygen Demand) hay còn gọi là nhu cầu oxy sinh hóa là thông số quan trọng để đánh giá ô nhiễm nguồn nước. BOD là lượng oxy cần thiết để vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ trong nước.
Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp thường chứa các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học như protein, carbohydrate. Khi thải vào nguồn nước, các chất hữu cơ này bị vi sinh vật phân hủy, sử dụng oxy hòa tan trong nước. Lượng oxy cần thiết cho quá trình phân hủy này chính là BOD.
Nước có chứa nhiều chất hữu cơ sẽ có BOD cao. BOD càng cao thì mức độ ô nhiễm càng nghiêm trọng, gây thiếu oxy cho các sinh vật thủy sinh. Vì vậy, BOD là thông số quan trọng để đánh giá chất lượng nước thải trước khi thải ra nguồn tiếp nhận.

Ảnh hưởng của BOD đối với môi trường

Nước thải có hàm lượng BOD cao khi thải vào nguồn nước sẽ gây ra các tác động xấu sau:
 • Làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước: Quá trình phân hủy các chất hữu cơ tiêu thụ lượng oxy lớn, dẫn đến giảm nồng độ oxy hòa tan. Điều này gây khó khăn cho quá trình hô hấp của các sinh vật thủy sinh.
 • Gây hiện tượng phú dưỡng: Nồng độ phốt pho và nitơ cao trong nước thải kích thích sự phát triển quá mức của tảo. Khi tảo chết đi sẽ làm giảm lượng oxy hòa tan, gây ra hiện tượng phú dưỡng.
 • Làm giảm đa dạng sinh học: Thiếu oxy khiến nhiều loài thủy sinh bị chết. Đồng thời các loài phù du, tảo phát triển mạnh cũng cạnh tranh oxy với các loài khác. Điều này làm giảm đa dạng sinh học của hệ sinh thái.
 • Ô nhiễm vi sinh: Nước thải có hàm lượng các chất hữu cơ cao là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Một số vi khuẩn gây bệnh có thể xâm nhập vào nguồn nước, gây ô nhiễm và lây lan dịch bệnh.
 • Gây mùi hôi: Quá trình phân hủy các chất hữu cơ tạo ra các chất như amoniac, hydro sunfua,…gây mùi hôi khó chịu.
Như vậy, BOD cao trong nước thải gây ra các tác động xấu đa dạng đối với môi trường nước. Kiểm soát và xử lý BOD là vô cùng cần thiết để bảo vệ nguồn nước.
Xử Lý BOD Trong Nước Thải Công Nghiệp

Phương pháp phân tích BOD trong nước thải

Có nhiều phương pháp phân tích BOD trong nước thải, một số phương pháp thông dụng như:
 • Phương pháp Winkler: Dựa trên nguyên lý đo lượng oxy tiêu thụ sau 5 ngày (BOD5) ở 20oC trong điều kiện khuấy đều liên tục. Phương pháp chuẩn để xác định BOD.
 • Phương pháp điện hóa: Sử dụng cảm biến điện hóa để đo nồng độ oxy hòa tan ban đầu và sau một thời gian ủ. Từ đó tính lượng oxy tiêu thụ.
 • Phương pháp quang phổ hồng ngoại: Đo độ hấp thụ ánh sáng hồng ngoại của mẫu nước sau khi ủ, qua đó tính nồng độ BOD.
 • Vi sinh vật: Sử dụng các chủng vi sinh phát sáng để đo độ sáng giảm khi tiếp xúc với nước thải. Độ sáng giảm càng nhiều thì BOD càng cao.
 • Cảm biến sinh học: Dùng enzyme hoặc vi sinh vật cố định trên bề mặt cảm biến để phản ứng với BOD trong nước. Kết quả được đo bằng tín hiệu điện.

Công nghệ xử lý vượt BOD trong nước thải

Để giảm thiểu tác động của BOD đến môi trường, nước thải cần được xử lý để giảm hàm lượng BOD trước khi thải ra nguồn tiếp nhận. Một số công nghệ xử lý BOD trong nước thải phổ biến:
 • Xử lý sinh học hiếu khí: Sử dụng các vi sinh vật hiếu khí để phân hủy các chất hữu cơ trong điều kiện có oxy. Các vi sinh vật sẽ chuyển hóa các chất hữu cơ thành CO2, nước và các chất vô cơ.
 • Xử lý sinh học kỵ khí: Ứng dụng các vi sinh vật kỵ khí trong điều kiện thiếu oxy để phân giải các chất hữu cơ.
 • Xử lý sinh học hiếu khí – kỵ khí: Kết hợp cả hai quá trình xử lý sinh học hiếu khí và kỵ khí để tối ưu hóa hiệu quả xử lý.
 • Xử lý hóa lý: Sử dụng các hóa chất như clo, ozone để oxy hóa các chất hữu cơ trong nước thải.
 • Xử lý bằng màng: Sử dụng màng lọc vi sinh để giữ lại vi sinh vật phân hủy các chất hữu cơ. Nước thải đi qua màng sẽ giảm hàm lượng BOD.
 • Xử lý bùn hoạt tính: BOD được loại bỏ nhờ quá trình hấp phụ và hoạt hóa bề mặt của bùn hoạt tính.
Tuỳ theo nguồn nước thải và yêu cầu xử lý mà có thể lựa chọn công nghệ phù hợp để xử lý BOD hiệu quả.

Quy chuẩn BOD trong nước thải trên QCVN

Nước thải trước khi thải ra môi trường phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường. Tại Việt Nam, BOD trong nước thải được quy định tại QCVN 14:2008/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.
Theo đó, mức BOD tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào nguồn nước là:
 • Thải vào nguồn nước dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt: 30 mg/L (trung bình ngày), 50 mg/L (tối đa theo giờ)
 • Thải vào hệ thống thoát nước đô thị: 50 mg/L
 • Thải vào nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt: 100 mg/L
Như vậy, tùy theo nguồn tiếp nhận mà nước thải sinh hoạt phải được xử lý đạt mức BOD quy định trước khi thải ra. Đây là tiêu chuẩn bắt buộc để bảo vệ nguồn nước.

Đơn vị xử lý vượt BOD trong nước thải

Để xử lý nước thải vượt BOD, các đơn vị sẽ áp dụng các công nghệ xử lý sinh học, hóa lý phù hợp để loại bỏ các chất hữu cơ và giảm BOD xuống dưới ngưỡng cho phép trước khi thải ra môi trường.
Như vậy, Natural Star Vina đã tổng hợp những nội dung cơ bản liên quan đến BOD trong nước thải, từ khái niệm, ảnh hưởng, phương pháp phân tích, công nghệ xử lý và quy chuẩn.
Scroll to Top