Đo Lường Và Phân Tích Ô Nhiễm

Đo Lường Và Phân Tích
Ô Nhiễm

Chúng tôi cung cấp dịch vụ toàn diện nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, với sự hỗ trợ của đội ngũ kỹ thuật viên có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực đo lường, phân tích, nghiên cứu và phát triển.

Chúng tôi sử dụng các thiết bị phân tích hiện đại và cơ sở thực nghiệm tiên tiến. 

Đo Lường Chất Ô Nhiễm Không Khí

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đo chất lượng không khí độc lập trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau và các hệ thống môi trường công cộng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn diện cho hệ thống HVAC, bao gồm đo áp suất động, áp suất tĩnh, thể tích không khí, vận tốc, nhiệt độ, độ ẩm và nồng độ O₂. Tiến hành đo lường chất ô nhiễm không khí cho từng quy trình theo bảng dòng. Đo lường chính xác các khí độc hại.

Play Video
Scroll to Top