Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Quan Trắc Môi Trường Lao Động

Quan trắc môi trường lao động là gì

Quan trắc môi trường lao động là việc đo, lấy mẫu, phân tích và đánh giá các yếu tố môi trường lao động tại nơi làm việc như nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn, bụi, khí độc… nhằm xác định mức độ an toàn và vệ sinh của môi trường lao động.
Các yếu tố môi trường lao động cần được quan trắc bao gồm:
 • Yếu tố vật lý: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, bức xạ…
 • Yếu tố hóa học: khí, bụi, hơi, sương và các chất độc hại khác.
 • Yếu tố sinh học: vi khuẩn, nấm mốc.
 • Yếu tố an toàn: thiết bị bảo hộ, biển báo, thoát hiểm…
Mục đích của việc quan trắc môi trường lao động là để đảm bảo môi trường làm việc đáp ứng yêu cầu sức khỏe, an toàn cho người lao động, góp phần nâng cao năng suất và hiệu quả công việc.

Tại sao phải quan trắc môi trường lao động

Có rất nhiều lý do tại sao các doanh nghiệp cần phải thực hiện quan trắc môi trường lao động, cụ thể:
 • Đảm bảo an toàn sức khỏe cho người lao động: Môi trường lao động không đảm bảo có thể gây ra nhiều bệnh nghề nghiệp nguy hiểm cho người lao động. Quan trắc môi trường giúp phát hiện và khắc phục kịp thời các yếu tố độc hại.
 • Tuân thủ các quy định của pháp luật: Luật An toàn vệ sinh lao động quy định các doanh nghiệp phải thực hiện giám sát môi trường lao động định kỳ. Quan trắc môi trường là biện pháp giám sát bắt buộc.
 • Nâng cao năng suất và hiệu quả lao động: Môi trường lao động tốt sẽ giảm bệnh nghề nghiệp, giúp người lao động yên tâm công tác và năng suất cao hơn.
 • Giảm thiểu chi phí điều trị bệnh nghề nghiệp và bồi thường tai nạn lao động. Khi môi trường tốt sẽ hạn chế được các bệnh nghề nghiệp phát sinh.
 • Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp có trách nhiệm với người lao động, gia tăng uy tín thương hiệu.
Như vậy, quan trắc môi trường lao động là việc làm cần thiết và bắt buộc đối với mọi doanh nghiệp.

Lợi ích khi quan trắc môi trường lao động

Thực hiện quan trắc môi trường lao động sẽ mang lại nhiều lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động:
 • Giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động.
 • Người lao động yên tâm làm việc, năng suất và hiệu quả công việc được nâng cao.
 • Giảm chi phí điều trị bệnh nghề nghiệp và bồi thường tai nạn lao động cho doanh nghiệp.
 • Doanh nghiệp tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn lao động.
 • Nâng cao uy tín và thương hiệu của doanh nghiệp với người lao động và xã hội.
 • Phát hiện sớm những yếu tố gây ô nhiễm môi trường để có biện pháp khắc phục.
 • Là cơ sở để doanh nghiệp hoạch định kế hoạch cải thiện điều kiện lao động cho người lao động.
Như vậy, quan trắc môi trường lao động vừa đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động, vừa thúc đẩy phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu cần quan trắc môi trường lao động

Các chỉ tiêu cần được quan trắc để đánh giá môi trường lao động bao gồm:
 • Chỉ tiêu về yếu tố vật lý: Nhiệt độ, độ ẩm. Ánh sáng.Tiếng ồn, độ rung.Bức xạ
 • Chỉ tiêu về yếu tố hóa học: Bụi, khí độc hại (CO, CO2, SO2…).Hơi, sương axit, kiềm
 • Chỉ tiêu về yếu tố sinh học: Vi khuẩn, nấm mốc.Các chất gây dị ứng
 • Chỉ tiêu về an toàn lao động: Hệ thống chiếu sáng sự cố, thoát hiểm.Biển báo, hướng dẫn an toàn.Trang bị bảo hộ cá nhân.Các thiết bị phòng chống cháy nổ
Các chỉ tiêu cụ thể sẽ tuỳ thuộc vào đặc điểm công việc và môi trường lao động tại từng doanh nghiệp.

Tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động

Tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động phụ thuộc vào cấp độ nguy hiểm của công việc, cụ thể:
 • Đối với công việc tiếp xúc với các yếu tố nguy hiểm, độc hại: ít nhất 6 tháng/lần.
 • Đối với công việc tiếp xúc yếu tố có hại: ít nhất 12 tháng/lần.
 • Công việc bình thường: ít nhất 24 tháng/lần.
Ngoài ra, quan trắc môi trường lao động cần được tiến hành ngay khi:
 • Sang nhượng, chuyển đổi công nghệ hoặc thay đổi quy trình sản xuất.
 • Sau khi sửa chữa, cải tạo lại dây chuyền, cơ sở sản xuất.
 • Khi người lao động phản ánh môi trường lao động có dấu hiệu bất thường.
 • Xảy ra tai nạn lao động hoặc có dấu hiệu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động

Quy trình thực hiện quan trắc môi trường lao động thường bao gồm các bước sau:
 • Bước 1: Lựa chọn vị trí, thời điểm lấy mẫu phù hợp, đại diện cho điều kiện lao động thực tế.
 • Bước 2: Tiến hành đo đạc các thông số môi trường lao động như: nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, tiếng ồn…
 • Bước 3: Lấy mẫu không khí, bụi, hóa chất để phân tích. Mẫu phải được bảo quản và vận chuyển đúng quy trình.
 • Bước 4: Phân tích các mẫu tại phòng thí nghiệm được công nhận.
 • Bước 5: Đánh giá kết quả, so sánh với các quy chuẩn cho phép.
 • Bước 6: Lập báo cáo về điều kiện môi trường lao động.
 • Bước 7: Đề xuất các biện pháp cải thiện nếu môi trường chưa đạt yêu cầu.

Thủ tục và chi phí quan trắc môi trường lao động

Thủ tục quan trắc môi trường lao động bao gồm:
 • Doanh nghiệp ký hợp đồng với đơn vị có chức năng quan trắc.
 • Đơn vị quan trắc tiến hành khảo sát điều kiện sản xuất, lập kế hoạch quan trắc.
 • Triển khai lấy mẫu, phân tích và lập báo cáo theo đúng tiêu chuẩn.
 • Công bố kết quả cho doanh nghiệp.
Mức chi phí cho quan trắc môi trường lao động phụ thuộc vào quy mô và tính chất công việc. Thông thường, chi phí cho một lần quan trắc toàn bộ các thông số là khoảng 5 – 10 triệu đồng.

Quy định pháp luật về quan trắc môi trường lao động

Các quy định pháp luật chính về quan trắc môi trường lao động bao gồm:
 • Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc thực hiện các biện pháp bảo đảm điều kiện lao động, trong đó có quan trắc môi trường lao động.
 • Nghị định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động quan trắc môi trường lao động. Theo đó, doanh nghiệp phải lập kế hoạch và thực hiện quan trắc định kỳ ít nhất 1 năm/lần.
 • Thông tư 14/2016/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quan trắc môi trường lao động.
 • QCVN 01-138:2018/BYT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức tiếp xúc nghề nghiệp đối với các yếu tố hóa học.
 • QCVN 05:2013/BYT quy chuẩn về vi khẩu trùng trong môi trường lao động.
Ngoài ra, tùy theo ngành nghề sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp phải tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật riêng về điều kiện lao động.

Năng lực pháp lý dịch vụ quan trắc môi trường lao động

Để đảm bảo tính khách quan, chính xác, các tổ chức thực hiện quan trắc môi trường lao động cần đáp ứng các điều kiện sau:
 • Được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ an toàn, vệ sinh lao động.
 • Có phòng thí nghiệm được công nhận đủ năng lực hợp chuẩn, hiệu chuẩn dụng cụ đo.
 • Cán bộ kỹ thuật được đào tạo về lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động.
 • Tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về lấy mẫu, phân tích môi trường lao động.
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động dịch vụ quan trắc.
Khi lựa chọn đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động, doanh nghiệp cần kiểm tra, đánh giá kỹ các điều kiện năng lực pháp lý để đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình.
Như vậy, bài viết đã đề cập đầy đủ các nội dung cơ bản liên quan đến quan trắc môi trường lao động theo đúng bố cục yêu cầu. Hy vọng bài viết sẽ cung cấp những thông tin hữu ích về vấn đề này.
Scroll to Top