Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Quản Lý Vận Hành Hệ Thống Nước Thải Khí Thải

Dự Án
Hệ Thống
Công Suất

ELENTEC VIỆT NAM - HÀ NỘI

Hệ thống xử lý nước thải xi mạ, điện tử và nước sinh hoạt

650m3/day

SEOUL METAL VIỆT NAM - BẮC NINH

Nước thải xi mạ, nước thải sinh hoạt

380m3/day

OPTRONTEC VINA - VĨNH PHÚC

Nước thải sản xuất kính/máy ảnh

200m3/day

SAMSONG VINA - HẢI DƯƠNG

Nước thải dệt nhuộm

250m3/day

KOPAC - HƯNG YÊN

Nước thải ngành in

200m3/day

SJTECH VIỆT NAM - BẮC GIANG

Nước thải sản xuất nhôm, nước thải sinh hoạt

500m3/day

OTTOGI VN -BẮC NINH

Nước thải sản xuất thực phẩm

150m3/day

TAIXIN PRITING VINA - BẮC NINH

Nước thải ngành in và bao bì điện thoại

100m3/day

KYOCERA AVX - BẮC GIANG

Nước thải xi mạ

150m3/day

INJIN DIAMOND - HÀ NAM

Nước thải sản xuất dụng cụ cắt kim loại

100m3/day

Vận hành hệ thống môi trường

Bảo trì, nâng cấp hệ thống lọc nước thải, khí thải, nước công nghiệp

Vận hành tủ điện

Điều khiển hệ thống điện

Quản lý hoạt động qua máy tính

Kiểm tra hệ thống

Hệ thống Scada trên TV

Theo dõi hoạt động trên TV

Kiểm tra thiết bị

Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

Kiểm tra hóa chất

Đảm bảo đủ lượng để vận hành

Kiểm tra máy thổi khí

Bảo trì thiết bị

Vận hành máy ép bùn

Đo chất lượng nước

Định kỳ hàng tuần

Bào trì van lọc

Kiểm tra khớp nối

Điều chỉnh van xả

Bảo trì máy thổi

Điều chỉnh van lọc

Vệ Sinh và Đo Chất Lượng Nước

Nhân viên của chúng tôi trực 24/7 và thực hiện quản lý chất lượng nước tại hơn 30 nhà máy của khách hàng. Giám đốc điều hành đích thân đến nguồn nước hàng tuần để kiểm tra chất lượng nước (độ đục, clo dư, PH, COD, BOD, Ni, Cu và nồng độ các chất gây ô nhiễm khác) và đảm bảo nước thải kiểm soát chất lượng luôn đáp ứng tiêu chuẩn xả thải.

Vệ Sinh Sàn

Vệ Sinh Thiết Bị

Đo PH

Đo COD

Đo CU

Đo NI

Đo Xianua

Đo Amoni

Quản lý vận hành bảo trì hệ thống môi trường natural star vina waste water treatment vietnam 용수 재이용 컨설팅 thiết kế hệ thống xử lý nước thải công nghiệp
Scroll to Top