Dự Án Nổi Bật

Chúng Tôi Được Tin Tưởng Sử Dụng Bởi Hơn 100++ Công Ty Uy Tín

Luôn luôn vượt xa mong đợi của khách hàng!!!

DỰ ÁN NƯỚC TẠI MÔNG CỔ

Dự Án Xử Lý Nước Sinh Hoạt

Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và tái sử dụng nước ở Mông Cổ. Công suất dự kiến ​​là 8000m3/ngày.

SEOUL METAL VIỆT NAM

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Trạm nước thải ngành xi mạ công suất 300 m3/ngày. Quy chuẩn xả thải loại B

CNS VIỆT NAM

Hệ Thống Xử Lý Khí Thải

Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp tại Công ty CNS Việt Nam. Công suất 48.000m3/giờ.

TAIXIN PRINTING VINA

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải Sản Xuất Ngành In

Trảm xử lý nước thải sản xuất ngành in công ty TNHH Taixin Printing Vina công suất 100m3/ngày. Quy chuẩn xả thải loại B.

DAE-A VIỆT NAM

Hệ Thống Xử Lý Khí Thải

Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp tại Công ty DAE-A Việt Nam. Công suất 40.000m3/giờ.

KYOCERA AVX

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Trạm xử lý nước thải sản xuất linh kiện điện công ty TNHH Kyocera AVX Bắc Giang công suất 150m3/ngày tiêu chuẩn xả thải loại B

ELENTEC VIỆT NAM

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Trạm xử lý nc thải xi mạ công ty Elentec Việt Nam công suất 150 m3/ngày. Quy chuẩn xả thải loại A

OTTOGI VIỆT NAM

Hệ Thống Xử Lý Nước Thải

Trạm xử lý nước thải sản xuất thực phẩm công ty TNHH OTTOGI VIỆT NAM công suất 200m3/ngày. Quy chuẩn xả thải loại A

Scroll to Top