Dịch Vụ Của Chúng Tôi

Xử Lý Vượt Chỉ Số COD Trong Nước Thải

COD trong nước thải là gì?

COD (Chemical Oxygen Demand) hay còn gọi là nhu cầu oxy hóa học là thông số quan trọng để đánh giá chất lượng nước thải. COD đo lường lượng oxy cần thiết để oxy hóa các chất hữu cơ có trong nước thải bằng các chất oxy hóa vô cơ.
Nước thải có hàm lượng COD càng cao thì lượng chất hữu cơ trong nước càng lớn, quá trình phân hủy cần nhiều oxy hơn. Chính vì thế, COD là chỉ số quan trọng để đánh giá độ ô nhiễm của nguồn nước.

Ảnh hưởng của COD đối với môi trường

 • Nước thải có hàm lượng COD cao sẽ làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước. Điều này ảnh hưởng xấu tới các sinh vật thủy sinh, thậm chí gây hiện tượng thiếu oxy, làm chết cá.
 • COD cao làm tăng hoạt động của vi khuẩn kỵ khí, sinh ra các sản phẩm phân hủy độc hại như H2S, CH4 gây ô nhiễm môi trường.
 • Nước thải COD cao khi thải ra sông, hồ gây lãng phí oxy trong nguồn nước tiếp nhận, làm suy giảm chất lượng nguồn nước mặt.

Vượt chỉ số COD trong nước thải công nghiệp

Phương pháp phân tích COD trong nước thải

 • Phương pháp sử dụng dicromat: dựa trên nguyên lý oxy hóa chất hữu cơ bằng dung dịch dicromat kali ở nhiệt độ cao (150oC), trong môi trường axit sunfuric đậm đặc có chứa ion bạc làm xúc tác và muối thủy ngân.
 • Phương pháp phân tích COD bằng thiết bị: sử dụng thiết bị phân tích COD tự động đo độ hấp thụ ánh sáng của dung dịch sau phản ứng.
 • Phương pháp sử dụng hóa chất COD: sử dụng các hóa chất đo COD đã được đóng gói sẵn với các thành phần đã được chuẩn hóa.

Nguyên nhân tăng COD trong nước thải?

 • Nước thải sinh hoạt chứa nhiều chất hữu cơ, dầu mỡ, thức ăn thừa bị vứt bỏ gây tăng COD.
 • Nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp có chứa các chất hữu cơ độc hại như phenol, amoni, tăng COD.
 • Quá trình phân hủy yếm khí các chất hữu cơ trong bùn thải, bãi chôn lấp cũng sinh ra nước rỉ rác có COD cao.
 • Sự xuất hiện quá mức tảo, sinh vật phù du do tình trạng dinh dưỡng dư thừa cũng làm tăng COD trong nguồn nước.

Công nghệ xử lý COD trong nước thải

 • Xử lý sinh học (bùn hoạt tính, phương pháp lọc sinh học, ao lắng…) giúp vi khuẩn phân hủy các chất hữu cơ hiệu quả.
 • Xử lý hóa lý bằng clo, ozone, quá trình oxy hóa nâng cao giúp phá vỡ các phân tử hữu cơ.
 • Xử lý bằng màng lọc, hấp phụ than hoạt tính loại bỏ các chất hữu cơ.
 • Kết hợp nhiều công nghệ để nâng cao hiệu quả xử lý COD.

Đo chỉ số COD trong nước thải

Quy chuẩn COD trong nước thải theo QCVN

Theo QCVN 40:2011/BTNMT, mức giới hạn cho phép của COD trong nước thải công nghiệp được quy định:
 • Nước thải chảy trực tiếp ra nguồn tiếp nhận: 100-200 mg/L
 • Nước thải chảy vào hệ thống thoát nước đô thị: 300-500 mg/L
 • Nước thải xả vào cống chung của khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: 300-600 mg/L
Như vậy, việc giám sát và xử lý COD trong nước thải là hết sức cần thiết để bảo vệ môi trường nước. Các công nghệ xử lý hiện đại cần được ứng dụng để đảm bảo nồng độ COD đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra nguồn nước.

Đơn vị xử lý vượt COD trong nước thải

Natural Star Vina là công ty Hàn Quốc chuyên tư vấn, thiết kế, thi công các hệ thống xử lý nước thải uy tín với nhiều năm kinh nghiệm triển khai hàng trăm công trình lớn nhỏ khác nhau. Tất cả các hệ thống mà Natural Star thiết kế thi công hay vận hành đều đạt chỉ số COD trong nước thải theo quy chuẩn của Bộ Tài Nguyên Môi Trường quy định QCVN 40:2022/BTNMT trước khi xả thải vào nguồn nước cấp phép.
Scroll to Top