Giấy Phép Hoạt Động

Giấy Phép Hoạt Động Của Chúng Tôi

Công ty chúng tôi có đội ngũ nhân lực giàu năng lực kỹ thuật chuyên môn giúp đơn giản hoá trách nhiệm của nhà máy trong xử lý nước thải

Một trong số các quy định, quy chế bắt buộc mà nhà máy phải đảm bảo trong quá trình hoạt động kinh doanh, bằng việc cung cấp dịch vụ trọn gói từ thiết kế, thi công đến ủy thác vận hành xử lý nước thải phù hợp với từng nhà máy. 

Việc uỷ thác cho đơn vị chuyên môn và tiến tới ký kết Hợp đồng Uỷ thác vận hành xử lý nước thải là phương án tối ưu, giản tiện, an toàn, ổn định và giúp nhà máy hạn chế tối đa các rủi ro trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hay nói cách khác, nhà máy không cần thuê cán bộ kỹ thuật môi trường, trên cương vị là đơn vị nhận uỷ thác quản lý – chúng tôi sẽ đảm bảo quá trình xử lý nước thải đúng quy định, bảo dưỡng máy móc định kì, và chịu toàn bộ trách nhiệm về chất lượng nước đầu ra

Business Registration

Certificate of Capacity for
Contruction Activities

Scroll to Top